O nas

Misja i wizja

Pomagamy rodzicom wychować szczęśliwe dzieci

Naszą misją jest przygotowanie dzieci do pójścia do szkoły w taki sposób, aby rozumiały po co do niej idą, i czuły wewnętrzną motywację do nauki i dalszego rozwoju. Stawiamy przede wszystkim na ochronę i rozwój naturalnej dziecięcej ciekawości świata. Osiągamy to poprzez zachowanie właściwego balansu między nauką przez zabawę, a pozwalaniem dzieciom na dowolne czynności, w czasie których odkrywają i rozwijają własne umiejętności i pasje.. W ten sposób budujemy relację opartą na wzajemnej akceptacji oraz zaufaniu. Naszym priorytetem jest ukształtowanie człowieka szczęśliwego, otwartego na świat, szanującego drugą osobę, wrażliwego i żyjącego w zgodzie z naturą.

Powołując się na nasze wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, możemy stwierdzić, że wszelkie działania dorosłych, podejmowane w trosce o dobro dziecka i jego rozwój, należy opierać na przemyślanych zadaniach, które wyznaczają kierunek pracy. Wychowanie i edukacja dzieci powinna oscylować wokół podstawowej formy ich działalności, jaką jest zabawa. Zaspokaja ona potrzebę ruchu, kontaktów rówieśniczych, badania i poznawania właściwości przedmiotów i zjawisk. Założeniem pracy w naszym przedszkolu jest organizowanie pobytu w taki sposób, aby dziecko spontanicznie podejmowało zabawy w czasie wolnym, jak również chętnie uczestniczyło w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela.