oferta

Zajęcia dodatkowe

Przygotowujemy Twoje dziecko do dalszych etapów edukacji

Oferta przedszkola jest zgodna z podstawą programową i umożliwia jej realizację oraz uwzględnia indywidualne potrzeby każdego dziecka w sposób dla nich atrakcyjny. Zajęcia dydaktyczne są organizowane systematycznie, zgodnie z ramowym rozkładem dnia. Priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo i respektowanie praw zgodnie z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka. Podstawą prowadzenia celowej pracy z dziećmi jest poznanie wychowanków i planowanie działań w danej grupie tak, aby każde z dzieci mogło pracować w swoim indywidualnym tempie.

Oprócz cyklicznych zajęć dodatkowych organizujemy też imprezy okolicznościowe, wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi gośćmi

Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego – wyrównanie szans edukacyjnych

Codzienny pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się z zajęciami ruchowymi organizowanymi również w ogrodzie przedszkolnym oraz z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych i dodatkowych BEZPŁATNIE. Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych pozwala odkrywać talenty i rozwijać zainteresowania dzieci. Zajęcia prowadzone są w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji, umożliwiając dzieciom harmonijny i bezpieczny rozwój.

W zajęciach tych uczestniczą wszystkie dzieci z podziałem na grupy.

01

Taniec

02

Rytmika

03

Logorytmika

04

Logopedia

05

Praca z książką – codzienne zajęcia z podstawy programowej  w oparciu o podręcznik

06

Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

07

Zajęcia metodą ruchu rozwijającego W. Sherbone

08

Zajęcia edukacyjne z udziałem psa terapeuty

09

Zajęcia plastyczno-sensoryczne

10

Język angielski

11

Warsztaty kulinarne

12

Gimnastyka korekcyjna

Czas wolny

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy nauką a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się przez dzieci własną inicjatywą i dokonywaniem wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszych sal wyposażonych w różnego rodzaju pomoce edukacyjne lub spędzają czas na świeżym powietrzu na naszym prywatnym placu zabaw.

Wsparcie specjalistów

Dzieci mają również wsparcie od nauczyciela w postaci pracy indywidualnej nauczyciel – dziecko i pracy grupowej nauczyciel – kilkoro dzieci.

Jeśli zaburzenia rozwoju są głębsze, konieczna jest pomoc specjalistów, np. logopedy, psychologa, terapeuty czy rehabilitanta, po to, aby każde dziecko mogło jak najlepiej rozwijać swoje możliwości.

LOGOPEDA, NEUROLOGOPEDA Natalia Dąbrowska
Pełni dyżury w naszym Przedszkolu trzy razy w tygodniu: poniedziałki (logopedia), czwartek (logorytmika) w godzinach od 9.30 do 12.30, a w piątki zajęcia indywidualne w przedszkolnym gabinecie logopedy.

Istnieje możliwość zapisania dziecka na prywatne zajęcia logopedyczne poza programem przedszkolnym.

PSYCHOLOG Sandra Dobrowolska
Pełni dyżur w naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00-15.00. Prowadzone są też zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Zajęcia dodatkowo płatne

Basen

1x w tygodniu

Karate

1 x w tygodniu

Zajęcia integracji sensorycznej odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9.00-13.00. Możliwość zapisu dziecka w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą. 90 zł / 60 minut.

według potrzeb

Zajęcia terapii ręki odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9.00-13.00. Możliwość zapisu dziecka w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu z terapeutą. 90 zł / 60 minut.

według potrzeb